SFG Finance

Tehtävä

Palvelumme merkitsevät liiketoiminnan arvoa kasvattavaa osaamista sekä asiakkaillemme että kumppaneillemme. SFG Financen henkilökunnalla on yli kahden vuosikymmenen pituinen, laaja-alainen kokemus taloushallinnon erityisosaamisalueista.

Pitkälle kehitetty sähköinen taloushallinto mahdollistaa SFG Financen palveluiden maantieteellisen riippumattomuuden. SFG Financen päätoimipaikka on Espoossa mutta asiakkaamme toimivat eri puolilla Suomea sekä kansainvälisesti.

Sähköinen taloushallintomme raportointeineen ja etätyökaluineen tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden seurata liiketoimintaansa ajantasaisesti.

Tavoitteet

Asetamme liiketoiminnallemme selkeät laadulliset ja tulokselliset tavoitteet. Yhteisillä päämäärillä ja vastuuta jakamalla pidämme yllä henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Yhdessä teemme tulosta sinun numeroillasi ja sinun hyväksesi! Ja sinä voit keskittyä omiin vahvuuksiisi.

Rohkeus ja kehityshaluisuus

Omalta mukavuusalueelta poistuminen, uuden oppiminen sekä avoimuus uudelle tiedolle ja taidolle.

Joustavuus ja ketteryys

Asiakkaan tarpeiden kartoitus, niistä välittäminen ja palveluiden räätälöiminen niihin sopivaksi.

Ratkaisukeskeisyys

Tavoitettavuus, palvelualttius ja kiinnostus jokapäiväisessä työssä.

Läsnäolo ja kuunteleminen. Ratkaisujen löytäminen.

Vastuullisuus

Kotimaisen työn, työpaikkojen ja osaamisen kehittäminen on meille tärkeää.

Kumppaneiden arvostus ja tukeminen.